Privatlivserklæring

Penshop Europe B.V.’s politik for personoplysninger.

 

Vedrørende vores politik for personoplysninger

Penshop Europe B.V. passer godt på dine personoplysninger. Derfor behandler vi kun data, som vi behøver for (at forbedre) vores service og bruger den information, vi har indsamlet om dig og din brug af vore tjenester, med stor omhu. Vi vil aldrig gøre dine data tilgængelige for tredjeparter af kommercielle grunde. Denne politik for personoplysninger vedrører brugen af hjemmesiden og den service, der er tilgængelig dér fra Penshop Europe B.V. Disse vilkår og betingelser træder i kraft den 21.02.2020 ved offentliggørelsen af en ny version, alle tidligere udgaver bliver automatisk ugyldige. Denne beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvilke af dine data, der indsamles af os, til hvilke formål disse data benyttes, og betingelserne for at disse deles med tredjeparter og hvem disse tredjeparter er. Vi forklarer også, hvordan vi gemmer dine data og hvordan vi beskytter disse data fra misbrug, samt hvilke rettigheder du har med hensyn til de personlige data, du har givet til os. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores politik for personoplysninger, bedes du henvende dig til vores kontakt for personoplysninger. Du finder oplysningerne nederst i vores politik for personoplysninger.

 

Vedrørende behandling af persondata

Herunder kan du læse, hvordan vi behandler dine data, hvor vi (instruerer andre til at) gemmer dem, hvilken sikkerhedsteknologi vi anvender, og hvem der har adgang til data.

 

Web store software

 

Magento

Vores onlinebutik er oprettet med software, udviklet af Magento. De persondata, som du giver os for at benytte vore tjenester, bliver delt med dette firma. Magento har adgang til dine data for at kunne yde (teknisk) support til os, men de vil aldrig bruge dine persondata til noget andet formål. I kraft af aftalen, som vi har indgået med Magento, er Magento forpligtet til at tage passende sikkerhedsforanstaltninger. Magento bruger cookies til at indsamle tekniske oplysninger med hensyn til din brug af softwaren, ingen persondata indsamles og/eller gemmes.

 

Web hosting

 

Hipex

Vi køber web hosting og e-mailtjenester fra Hipex. Hipex behandler persondata på vore vegne og bruger ikke dine persondata til egne formål. Dette firma må imidlertid gerne indsamle metadata om brugen af tjenesterne. Disse er ikke persondata. Hipex har taget korrekte tekniske og organisatoriske forholdsregler for at undgå tab og uautoriseret brug af dine persondata. På baggrund af denne aftale er Hipex bundet af en tavshedspligt.

 

Vi bruger tjenesterne, tilbudt af Hipex for vore regelmæssige forretnings-e-mails. Hipex har også taget passende tekniske og organisatoriske forholdsregler med henblik på så vidt muligt at undgå misbrug, tab og korruption af dig og dine data. Hipex har ikke adgang til vores mailboks, og vi behandler alle vore kommunikationer via e-mail som fortrolige.

 

Betalingsformidlere

 

MultiSafepay

Afslutning af (dele af) transaktionerne i vores onlinebutik behandles af MultiSafepay platformen. MultiSafepay behandler dine navne- og adresseoplysninger og dine betalingsdetaljer, så som dit bankkontonummer eller kreditkortnummer. MultiSafepay har taget passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine persondata. MultiSafepay forbeholder sig ret til at bruge dine persondata med henblik på at forbedre sine tjenester og dele (anonymiserede) data med tredjeparter til dette formål. Alle ovennævnte garantier vedrørende beskyttelsen af dine persondata angår også dele af MultiSafepay’s tjenester, hvortil de benytter tredjeparter. MultiSafepay gemmer ikke dine data længere end det er tilladt ved lov.

 

Tilbagemeldinger

 

Feedback Company

Vi indsamler løbende tilbagemeldinger via Feedback Company’s platform. Hvis du efterlader en tilbagemelding via Feedback Company bedes du angive dit navn, bopæl og e-mailadresse. Feedback Company deler disse data med os, så vi kan forbinde tilbagemeldingen med din ordre. Feedback Company oplyser ligeledes dit navn og adresse på deres egen hjemmeside. Din tilbagemelding vises også på Penshops hjemmeside. I visse tilfælde vil Feedback Company kontakte dig for at få dine kommentarer til din feedback. Hvis vi inviterer dig til at give feedback, vil vi dele dit navn og e-mailadresse samt information vedrørende din ordre med Feedback Company. De benytter udelukkende disse data for at kunne invitere dig til at skrive en til bagemelding. Feedback Company har taget passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine persondata. Feedback Company forbeholder sig ret til at anvende tredjeparter for at yde tjenesten, og vi har givet Feedback Company tilladelse til dette. Alle ovennævnte garantier vedrørende beskyttelsen af dine persondata angår også dele af Feedback Company’s tjenester hvortil de ansætter tredjeparter.

 

Afsendelse og logistik

Hvis du afgiver en ordre hos os, er det vort job af få din pakke leveret hos dig. Vi benytter flere forskellige transportfirmaer til vore leveringer. Det er derfor nødvendigt at vi deler dine navne- og adresseoplysninger med dem. Disse data anvendes kun til at gennemføre aftalen. I tilfælde af at sådanne transportfirmaer uddelegerer arbejdet til underleverandører, er det nødvendigt, at dine data gøres tilgængelige for disse.

 

Fakturering og bogføring

 

Exact

For at opdatere vores administration og bogholderi, anvender vi tjenesterne fra Exact. Vi deler dit navn, adresse og ordreinformationer med dem. Disse data bruges til administration af salgsfakturaer. Dine persondata fremsendes og gemmes sikkert. Exact er bundet af tavshedspligt og behandler dine data som fortrolige. Exact bruger udelukkende dine persondata til de ovennævnte formål.

 

Formålet med databehandling

 

Generelt formål med behandling

Vi bruger udelukkende dine data til vores egen udførelse af tjenesteydelser. Det betyder at formålet med behandlinger altid er direkte relateret til den ordre, du har afgivet hos os. Desuden bruger vi dine data til (målrettede) marketingformål, når du har givet din tilladelse til det. På denne måde kan vi forbedre din browseroplevelse på vores hjemmeside. Hvis du deler dine data med os og vi bruger disse data - med mindre det er på din anmodning - til at kontakte dig senere, vil vi udtrykkelig bede dig give din tilladelse til det. Dine data bliver ikke delt eller solgt til tredjeparter uden årsag. Dog vil dine data kunne bliver brugt til at vise relevante reklamer, efter at du har tilladt at anbringe cookies på din enhed. Tredjeparter er alle bundet af fortrolighed i kraft af aftalen mellem dem og os, eller et løfte eller juridisk forpligtelse.

 

Automatisk indsamlede data

Data, som indsamles automatisk fra vores hjemmeside, behandles for at forbedre vores service. Disse data (for eksempel din IP-adresse, web-browser og styresystem) er ikke persondata.

 

 

Assistere med skattemæssige og kriminelle efterforskninger

I visse tilfælde kan Penshop Europe B.V.på basis af lovkrav udlevere dine data inden for skattemæssige eller kriminelle efterforskninger af offentlige myndigheder. I sådanne tilfælde er vi forpligtet til at dele dine data, men vi vil modsætte os dette inden for lovens rammer.

 

Opbevaringsperioder

Vi gemmer dine data så længe du er vores kunde. Dette betyder, at vi gemmer din kundeprofil indtil du selv angiver, at du ikke længere ønsker at benytte vore tjenester. Hvis du meddeler os dette, vil vi også benytte dette som en anmodning om ”at blive glemt”. På grund af gældende administrative forpligtelser er vi forpligtet til at gemme fakturaer med dine (personlige) data, så vi vil opbevare disse data i den periode, vi er forpligtet til. Imidlertid har vore ansatte ikke længere adgang til din kundeprofil og dokumenter, som vi udstedte i forbindelse med din ordre.

 

Dine rettigheder

I henhold til gældende hollandsk og europæisk lovgivning har du som registreret person visse rettigheder med hensyn til de personlige data, som behandles af os eller på vore vegne. Nedenfor vil vi forklare de pågældende rettigheder og hvordan du kan benytte disse rettigheder. Principielt og for at undgå misbrug vil vi kun sende uddrag og kopier af dine data til dig på den e-mailadresse, du allerede har givet os. Hvis du ønsker at modtage data på en anden e-mailadresse eller for eksempel pr. post, vil vi bede dig fremvise bevis for identitet. Du vil modtage alle uddrag og kopier af data i det maskinlæsbare dataformat, som vi har i vort system. Du har når som helst ret til at indgive en klage til Datatilsynsmyndigheden, hvis du mener, at vi har brugt dine persondata forkert.

 

Ret til aktindsigt

Du har altid ret til at få aktindsigt i de data, som vi (instruerer andre i) at behandle og som relaterer til din person eller kan spores tilbage til dig. Du kan også sende en anmodning herom til vores kontakt for personlige oplysninger. Du vil da modtage svar inden for 30 dage. Hvis din henvendelse accepteres, vil vi sende kopi af alle data til dig på den e-mailadresse vi kender, sammen med et overblik over de processorer, der har disse data, med angivelse af kategorien hvorunder vi har gemt disse data.

 

Ret til at få berigtiget sine personoplysninger

Du har altid ret til at få ændret de data, som vi (instruerer andre i) at behandle og som relaterer til din person eller kan spores tilbage til dig. Du kan også sende en anmodning herom til vores kontakt for personlige oplysninger. Du vil da modtage svar inden for 30 dage. Hvis din anmodning accepteres, vil vi sende en bekræftelse på, at disse data er blevet ændret, til den e-mailadresse, vi kender.

 

Ret til begrænset behandling.

Du har altid ret til at begrænse de data, som vi (instruerer andre i) at behandle og som relaterer til din person eller som kan spores tilbage til dig. Du kan også sende en anmodning herom til vores kontakt for personlige oplysninger. Du vil da modtage svar inden for 30 dage. Hvis din anmodning accepteres, vil vi sende dig en bekræftelse på den e-mailadresse, vi kender, med oplysning om at disse data ikke længere vil blive behandlet indtil du ophæver begrænsningerne.

 

Ret til dataportabilitet:

Du har altid ret til at få de data, som vi (instruerer andre i) at behandle og som relaterer til din person eller som kan spores tilbage til dig, behandlet af et andet selskab. Du kan også sende en anmodning herom til vores kontakt for personlige oplysninger. Du vil da modtage svar inden for 30 dage. Hvis din anmodning accepteres, vil vi sende dig et uddrag eller kopier af alle data, vi har behandlet eller som er blevet behandlet af andre databehandlere efter vore instrukser, til den e-mailadresse, vi kender, Sandsynligvis vil vi ikke være i stand til at fortsætte vores service i dette tilfælde, fordi sikkerhedsforbindelsen for datafiler ikke længere kan garanteres.

 

Ret til indsigelse og andre rettigheder

Hvis muligt har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata af eller på vegne af Penshop Europe B.V. Hvis du gør indsigelse, vil vi øjeblikkeligt standse behandlingen af dine data, mens din klage behandles. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi gøre uddrag og/eller kopier af de data, som vi (har instrueret andre om) at behandle, tilgængelige for dig og derefter standse behandlingen permanent. Desuden har du ret til at nægte at være underlagt automatiseret individuel beslutningstagning eller profilering. Vi behandler ikke dine data på en måde, hvor denne ret gælder. Hvis du imidlertid mener, at dette er tilfældet bedes du tage kontakt til vores kontakt i forbindelse med spørgsmål vedrørende personlige oplysninger.

 

Cookies

 

Google Analytics

Det amerikanske selskab Google placerer cookies via vores hjemmeside, som del af deres “Analytics” service. Vi bruger denne service til at holde styr på antallet af besøgende på vores hjemmeside og at udarbejde rapporter om dette. Nuværende lovgivning og forskrifter kan muligvis kræve, at denne databehandler giver adgang til disse data. Vi indsamler information om din browseradfærd og deler disse data med Google. Google kan tolke disse informationer i kombination med andre datasæt og spore dine bevægelser på internettet på denne måde. Google bruger disse informationer til at tilbyder målrettede annoncer (Adwords) og andre Google-tjenester og -produkter.

 

Tredjeparts cookies

I tilfælde af at tredjeparters softwareløsninger bruger cookies, skal dette angives i denne beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Ændringer i beskyttelse af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at ændre vores beskyttelse af personoplysninger når som helst. Du vil altid kunne finde den opdaterede version på denne side. Hvis den nye beskyttelse af personoplysninger påvirker den måde, vi behandler dine data, som vi allerede har indsamlet, vil vi informere dig herom pr. e-mail.

 

Kontaktoplysninger

Penshop Europe B.V.

De Prinsenhof 1.03

NL - 4004 LN  Tiel

Holland

+31(0)85-4012699

info@penshopeurope.com